Gespecialiseerd in Familie- en Arbeidsrecht

Welkom bij Advocatenkantoor Mr. Honders

Welkom bij Advocatenkantoor Honders

Advocaat Huurrecht Rotterdam

Het advocatenkantoor is een no-nonsense kantoor, met een eigentijdse benadering van de zaak en van de cliënt.

Advocaat Huurrecht Rotterdam

Soms krijgt u te maken met een aanzegging tot ontruiming van uw woning wegens achterstallige huur of vermeende overlast. In die gevallen kunt u via een kort-geding de ontruiming trachten te voorkomen. Ook kan het zijn, dat uw verhuurder weigert achterstallig onderhoud aan uw woning te verrichten, hoewel u hem daar meerdere malen om heeft verzocht. Als woningbouwvereniging of verhuurder heeft u mogelijk te maken met beëindiging van de huurovereenkomst of wanprestatie bij de uitvoering van een (huur)overeenkomst. Bij deze en andere huurkwesties voelt u zich beter geïnformeerd indien u even overleg pleegt met uw advocaat. Dus advocaat Huurrecht Rotterdam, bel Honders Advocaat.

Dan bent u bij advocatenkantoor Honders aan het juiste adres. Advocatenkantoor Honders is gespecialiseerd in arbeids-  en sociaal zekerheidsrecht. Wat betreft het sociaal zekerheidsrecht bevindt dit rechtsgebied zich op het terrein van het publiekrecht, omdat het dan gaat om de verhouding tussen de gerechtigde van een sociale uitkering en de overheid. Op het terrein van het arbeidsrecht bevindt dit rechtsgebied zich op het terrein van het privaatrecht, omdat het daar gaat om de overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer: de arbeidsovereenkomst.

Advocaat Huurrecht Rotterdam

Advocatenkantoor Honders is een no-nonsense kantoor gevestigd in Rotterdam, met een eigentijdse benadering van de zaak en van de cliënt. Wij behandelen verschillende rechtsgebieden, waaronder met name het personen- en familierecht, strafrecht, sociale zekerheid en arbeidsrecht. Ook staan wij u graag bij met een erfrechtszaak of een civiele vordering, zoals incasso of aansprakelijkheidskwestie. Wenst u meer te weten over de verschillende rechtsgebieden, dan kunt u hier klikken. De advocaat staat u uiteraard in en buiten de rechtbank bij, maar legt u eerst in een gratis adviesgesprek uit hoe een gerechtelijke procedure in zijn werk gaat, wat de kosten daarvoor zijn en welke mogelijkheden u heeft. Het kantoor behandelt zaken op basis van rechtsbijstand en is tevens gespecialiseerd in cliënten van allochtone afkomst.

Arbeidsrecht

Zowel werkgever als werknemer hebben belang bij een goede arbeidsrelatie. Helaas is het niet altijd te voorkomen dat gebeurtenissen in de werkrelatie leiden tot een conflict. Zo kan het dat u op staande voet ontslagen wordt en u zich afvraagt of dit eigenlijk wel mag. Of dat uw ontslag door het UWV is goedgekeurd en u zich tegen dit besluit wilt verweren. U kunt daarvoor bij het kantoor terecht, maar ook met vragen omtrent achterstallig loon, de arbeidsovereenkomst zelf, een functiewijziging of re-integratie.

Advocaat Huurrecht Rotterdam? Heeft u interesse of wilt u een vrijblijvende afspraak maken voor meer informatie, neem dan contact met ons op. Rechtsgebieden

Geschillencommissie Advocatuur - Honders Advocaat

Geschillencommissie Advocatuur – Honders Advocaat

MR. J.M.F. Honders

© Honders Advocaat 2024 - Website & SEO door MHmediaoplossingen.nl