Gespecialiseerd in Familie- en Arbeidsrecht

Welkom bij Advocatenkantoor Mr. Honders

Welkom bij Advocatenkantoor Mr. Honders

Eigentijdse benadering

WELKOM
Het kantoor is een no-nonsense kantoor, met ‘Rotterdamse aanpak’, dat met persoonlijke betrokkenheid en zo nodig procedures, de beste handelingen voor haar cliënten zal verrichten, met de daartoe aanwezige kennis van zaken en juridisch inzicht. Echter altijd in overleg met de cliënt en met zijn / haar goedkeuring. Wij zijn gewend om verschillende nationaliteiten bij te staan en zijn op die wijze internationaal georiënteerd.
_________________

 

FAMILIERECHT
Echtscheiding en alimentatie
Uit elkaar gaan als echtgenoten of partners is vaak een emotievolle gebeurtenis. Om daarbij goed juridisch te worden ondersteund is van groot belang. Wij hebben de precieze kennis in huis om het uiteengaan in de juiste banen te leiden, zowel voor begeleiding bij een ouderschapsplan, als bij afwikkeling van de huwelijksgemeenschap en het maken van alimentatieberekeningen. Een echtscheidingsverzoek kan gezamenlijk zijn of éénzijdig. In het eerste geval kan de advocaat voor u een echtscheidingsconvenant opstellen, zodat de procedure meestal zonder zitting en binnen korte termijn kan worden afgedaan. Een éénzijdig verzoek duurt meestal langer. Heeft u kinderen, dan dient u tegenwoordig in beide gevallen verplicht een ouderschapsplan bij te voegen.
 _________________

 

Wat doen wij nog meer?
 

Ouderlijk gezag
Indien maar één van de beide ouders van een kind belast is met het ouderlijk gezag, kan de andere ouder dit gezag aanvragen via de rechtbank. Lukt dit niet in overeenstemming met elkaar, dan kan een advocaat daartoe voor u een procedure opstarten. Het ouderlijk gezag wordt vaak ook aan de andere ouder toegekend, tenzij dit in strijd zou zijn met de belangen van het kind. Ook als beide ouders het gezag over het kind hebben, kan over de invulling daarvan onenigheid ontstaan. Een advocaat kan u in dat geval helpen door bijvoorbeeld een zorgregeling te laten vaststellen door de rechtbank of om vervangende toestemming voor een reisdocument of een uitspraak die in de plaats treedt van de toestemming van de andere gezaghebbende ouder om met het kind naar het buitenland te reizen.
_________________

 

OTS / UHP
In geval van ondertoezichtstelling en / of uithuisplaatsing van uw kinderen, kan het verstandig zijn om u door een advocaat bij de behandeling van het verzoekschrift ter zitting te laten vertegenwoordigen. Bij spoeduithuisplaatsingen dient vaak snel te worden gehandeld, nu de zaak dan binnen zeer korte tijd op zitting komt. Ook kan een advocaat voor u om opheffing van OTS en / of UHP verzoeken. Het kantoor staat u daarin graag bij.
__________________

 

Bewind
Staat u momenteel onder financieel toezicht van een bewindvoerder en wenst u het bewind op te heffen? Ook kan het zijn, dat u bent toegelaten tot de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), maar dat de bewindvoerder het verzoek heeft gedaan om de WSNP vroegtijdig te beëindigen. Een kort overleg met uw advocaat kan u dan duidelijk maken welke mogelijkheden en kansen u heeft qua procedures.
__________________

 

Sociale zekerheidsrecht
Werd van u een toeslag terug gevorderd door de Belastingdienst of een uitkering door de Gemeentelijke Sociale Dienst? U kunt bezwaar tegen een terugvordering of stopzetting van bijvoorbeeld een uitkering indienen, waarbij het aan te raden is om de slagingskans daarvan met uw advocaat te bespreken. Hij kan u bovendien helpen met het opstellen van een bezwaarschrift en adviseren over mogelijk herstel van de uitkering of de juiste aanvraag van toeslagen.
__________________

 

Huurrecht
Soms krijgt u te maken met een aanzegging tot ontruiming van uw woning wegens achterstallige huur of vermeende overlast. In die gevallen kunt u via een kort-geding de ontruiming trachten te voorkomen. Ook kan het zijn, dat uw verhuurder weigert achterstallig onderhoud aan uw woning te verrichten, hoewel u hem daar meerdere malen om heeft verzocht. Als woningbouwvereniging of verhuurder heeft u mogelijk te maken met beëindiging van de huurovereenkomst of wanprestatie bij de uitvoering van een (huur)overeenkomst. Bij deze en andere huurkwesties voelt u zich beter geïnformeerd indien u even overleg pleegt met uw advocaat.
Indien u het formulier op de contactpagina invult, nemen wij binnen een dag contact met u op voor een direct telefonisch consult met de advocaat, waarbij uw uw zaak kort kunt uitleggen. U kunt ook ons rechtstreekse mobiele nummer bellen.

© Honders Advocaat 2024 - Website & SEO door MHmediaoplossingen.nl