Rechtsgebieden

  • Arbeidsrecht
  • Civiel recht
  • Erfrecht
  • Sociaal recht
  • Strafrecht
  • Familierecht

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Zijn er problemen gerezen in de relatie tussen werkgever en werknemer? Is er sprake van een loonvordering, ontslagkwestie of reorganisatie? Het is goed om uw rechten ten aanzien van een arbeidsverhouding te kennen. De relatie tussen werkgever en werknemer of opdrachtgever en opdrachtnemer wordt beschermd door de wet. Het arbeidsrecht kan erg ingewikkeld zijn, mede omdat de wettelijke regels snel kunnen veranderen. Samen met een professional kunt u de mogelijkheden oplossingsgericht beoordelen en een plan van aanpak ontwikkelen. Mr. Honders staat u graag bij met advies of in een procedure. U kunt contact met hem opnemen via het contactformulier of het vermelde telefoonnummer.

Civiel recht

Civiel recht

Het civiel recht regelt de verhoudingen tussen burgers onderling. Iedereen krijgt wel eens te maken met het civiel recht. Mogelijk heeft u een huurgeschil, waarbij sprake is van achterstallig onderhoud of onrechtmatige beƫindiging van de huurovereenkomst. Een derde kan jegens u een onrechtmatige daad hebben gepleegd, waarbij u bijvoorbeeld schade heeft geleden of Advocaat J.M.F. Honders staat u graag bij wat betreft o.a de volgende onderwerpen: - huurrecht - onrechtmatige daad - wanprestatie - contractenrecht - consumentenrecht

Erfrecht

Erfrecht

Bij het overlijden van een dierbare ontstaan er vaak spanningen en conflicten bij het verdelen van de nalatenschap. Het erfrecht regelt de overgang van de bezittingen en schulden van de erflater op de erfgenamen. Advocaat mr. J.M.F. Honders staat u graag bij op het gebied van het erfrecht om verdere escalatie te voorkomen en conflicten op te lossen.

Sociaal recht

Sociaal recht

Is uw uitkering gestopt? Heeft u problemen met het UWV of met de belastingdienst? Advocaat mr. J.M.F. Honders staat u graag bij. Het kan zijn dat uw uitkering werd beƫindigd, terwijl u meent dat dat dit onrechtmatig is. Ook kan de Belastingdienst bijvoorbeeld toeslagen terugvorderen die u in het verleden heeft ontvangen. Mogelijk kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen en kan dit resulteren in herstel van uw uitkering of kwijtschelding of vermindering van de teruggevorderde bedragen. Voor een gratis adviesgesprek neemt u contact op met mr. J.M.F. Honders via het contactformulier of belt u het gratis telefoonnummer.

Strafrecht

Strafrecht

Het strafrecht stelt vast welke gedragingen strafbaar zijn en welke sancties hier tegenover staan. In het geval u bijvoorbeeld een dagvaarding hebt ontvangen waarin staat dat u voor de rechter moet verschijnen is het belangrijk om een advocaat in arm te nemen. Advocaat J.M.F. Honders staat u op het gebied van strafrecht graag bij wat betreft de volgende onderwerpen:

Familierecht

Familierecht

Het personen- en familierecht omvat regels op het gebied van familierechtelijke relaties en conflicten. Veel mensen krijgen ooit te maken met zaken die betrekking hebben op dit vlak. Denk bijvoorbeeld aan een echtscheiding, kinder- en partneralimentatie, een omgangsregeling, ouderlijk gezag of de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Mr. Honders heeft staat u graag en op professionele wijze bij met vraagstukken binnen het personen- en familierecht.

© Honders Advocaat 2024 - Website & SEO door MHmediaoplossingen.nl