Gespecialiseerd in Familie- en Arbeidsrecht

Welkom bij Advocatenkantoor Mr. Honders

Welkom bij Advocatenkantoor Honders

Familierecht

Personen- en familierecht: Overzicht en Advies

Personen- en familierecht is een rechtsgebied dat zich richt op de juridische aspecten van relaties en familiebanden. Het omvat onder andere huwelijk, echtscheiding, alimentatie, ouderlijk gezag, erfrecht, adoptie en naamswijziging. Dit artikel zal een overzicht geven van dit rechtsgebied en advies bieden aan lezers die betrokken zijn bij zaken in het personen- en familierecht.

Wat is personen- en familierecht?

Personen- en familierecht is het rechtsgebied dat zich bezighoudt met de juridische aspecten van relaties en familiebanden. Het regelt onder andere de gevolgen van huwelijk en echtscheiding, alimentatie, ouderlijk gezag, erfrecht, adoptie en naamswijziging.

Huwelijk

Huwelijk is een wettelijk erkende relatie tussen twee personen. Het personen- en familierecht regelt onder andere de voorwaarden voor het aangaan van een huwelijk, de verplichtingen van echtgenoten ten opzichte van elkaar en de gevolgen van een echtscheiding.

Voorwaarden voor het aangaan van een huwelijk
Om te trouwen moeten partners aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten zij meerderjarig zijn en niet al gehuwd of geregistreerd partner zijn. Daarnaast moeten zij toestemming hebben van hun ouders of voogd als zij nog minderjarig zijn.

Verplichtingen van echtgenoten
Echtgenoten hebben verschillende verplichtingen ten opzichte van elkaar. Zo zijn zij verplicht elkaar te onderhouden en te helpen. Daarnaast moeten zij gezamenlijk beslissingen nemen over belangrijke zaken als huisvesting, opvoeding van kinderen en financiën.

Gevolgen van een echtscheiding
Als een huwelijk wordt ontbonden door middel van een echtscheiding, heeft dit verschillende gevolgen. Zo moet er een verdeling worden gemaakt van gemeenschappelijke bezittingen en moeten er afspraken worden gemaakt over alimentatie en eventueel ouderlijk gezag.

Alimentatie
Als partners uit elkaar gaan, kan er sprake zijn van alimentatie. Dit is een financiële bijdrage van de ene partner aan de andere, om te voorzien in het levensonderhoud van bijvoorbeeld de ex-partner of kinderen.

Kinderalimentatie
Bij een scheiding zijn ouders verplicht om bij te dragen in de kosten van hun kinderen. Dit wordt kinderalimentatie genoemd. De hoogte van de alimentatie wordt vastgesteld aan de hand van de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders.

Partneralimentatie
Als een van de partners na een scheiding niet in staat is om in het eigen levensonderhoud te voorzien, kan er sprake zijn van partneralimentatie. De hoogte van de alimentatie wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren, zoals de duur van het huwelijk en de inkomsten van de partners.

Indien u het formulier op de contactpagina invult, nemen wij binnen een dag contact met u op voor een direct telefonisch consult met de advocaat, waarbij uw uw zaak kort kunt uitleggen. U kunt ook ons rechtstreekse mobiele nummer bellen, Honders Advocaat.

Familierecht

MR. J.M.F. Honders

© Honders Advocaat 2024 - Website & SEO door MHmediaoplossingen.nl